SPIRIT 2023


Přehled novinek ve SPIRITu 2021

Novinky verze 2021 ke stažení (PDF, 453 kB)

SPIRIT 2021 – 64-bitová verze

Až do verze 2020 byl SPIRIT 32-bitový systém. Mohl využívat pouze omezenou oblast RAM paměti, bez ohledu na to, kolik paměti hardware poskytuje.

S verzí 2021 je SPIRIT k dispozici jako 64-bitový program pro 64-bitový operační systém Windows. SPIRIT 2021 nyní může efektivně přistupovat k celému objemu paměti, což má pozitivní vliv na rychlost v mnoha oblastí práce. Např. rychlejší export DWG / DXF, import referencí, načítání bitmapových souborů a další.

Kontrola stavu výkresu

Do SPIRITu 2021 byla implementována neustálá kontrola stavu výkresu. Tento stav udává, zda je výkres v pořádku nebo zda obsahuje problematické elementy. Kliknutím na stav vám poskytuje rychlý přístup k dialogu optimalizace výkresu s funkcí Vyčistit výkres.

Vylepšená kontrola výkresu

Díky kontrole výkresu má nyní SPIRIT 2021 neustále váš výkres "na očích". S vylepšenou kontrolou výkresu, by neměly nastat žádné neúmyslné problémy s propojením ve výkresu S12. Pomocí klávesové zkratky [Ctrl]+[J] můžete také kdykoli provést kontrolu vašeho výkresu.

Titulní lišta programu a seznam otevřených oken

Aby bylo možné rychleji rozpoznat, který výkres je na kreslicí ploše aktuálně aktivní, bylo upraveno záhlaví programu. Zde se nejprve zobrazí název výkresu, poté verze programu a až na konci cesta, kde je soubor uložen. Zobrazení názvů souborů bylo upraveno také v roletovém menu Okno.

Počet elemetů v Objekt inspektoru

Objekt inspektor byl ve SPIRITu 2021 revidován a nyní přímo ukazuje celkový počet aktuálně vybraných elementů. Pokud vyberete několik elementů pomocí oblasti nebo pomocí klávesy Ctrl, Objekt inspektor nyní přímo zobrazí celkový počet vybraných elementů.

Proměnné pro výšku podlahy místnosti

Aby bylo možné snadněji integrovat hodnoty pro horní hranu hrubé podlahy a čisté podlahy, do popisu prostoru pro místnosti ze ZAK systému, byly do seznamu obsahu popisu prostoru přidány odpovídající proměnné. Proměnné HH hrubé podlahy a HH čisté podlahy jsou dostupné v seznamu popisu prostorů a lze je zde nastavit v razítkách místností.

PDF import

Při spolupráci na projektu se často využívá formát souborů PDF. Aby bylo zobrazení PDF souboru ve SPIRITu co nejlepší, byla funkce importu PDF aktualizována a nabízí lepší výsledek zobrazení.

Polygon (Obdélník)

Na základě zpětné vazby od uživatelů, byla funkce Polygony - Obdélník revidována. Obdélník se ve výchozím nastavení (Kreslit 2D čáry) vytvoří pomocí funkce Kreslit - Polygony - Obdélník, jako 2D čáry (včetně středového bodu). Rozpad polyline již není nutný. S novou volbou F7 Polyline, může být obdélník alternativně vytvořen jako polyline. Toto nastavení zůstane uloženo, dokud nebude znovu změněno.

Nové sjednocené dialogové okno pro řezy

Ve verzi SPIRIT 2021 jsou volby pro řezy a pohledy kombinovány v centrálním dialogu a nyní nabízejí všechny možnosti na jednom místě. Nové dialogové okno obsahuje všechna dostupná nastavení pro generování řezů a pohledů. Kromě toho se do dialogu přesunuly také některé volby z menu. To znamená, že všechna nastavení související s generováním řezů a pohledů lze nastavit na jednom centrálním místě. Přepnutím do centrálního dialogu byly realizovány i některé požadavky uživatelů.

Kromě toho lze různá nastavení řezů a pohledů uložit jako soubor nastavení řezu [*.cts] a kdykoli je znovu načíst.

Načítání referencí

Ve SPIRITu 2021 byly rozšířeny možnosti načítání referencí. V nastavení systému, sekce Nastavení systému – Obecné, můžete vybrat, zda se mají reference při otevření výkresu zobrazovat okamžitě nebo se zpožděním. Pokud jsou reference zpožděné, výkres se otevře rychleji a můžete začít hned kreslit.

Zobrazení referencí

Reference lze aktuálně nastavit jako viditelné/neviditelné pomocí Objekt inspektoru. Pro zjednodušení bylo kontextové menu pro reference upraveno a byla přidána volba Viditelná reference. To lze použít k ovládání viditelnosti vybrané reference jednoduchým kliknutím tlačítka myši.

Rozhraní – SketchUp 2021

SketchUp 2021 právě přešel na verzi 2021.1 kvůli velké aktualizaci. Abyste mohli pokračovat v importu souborů SketchUp, bylo rozhraní SketchUp aktualizováno. Nyní můžete bez problémů importovat všechny běžné modely SketchUp až do nejnovější verze 2021.1.

DWG/DXF export

Rozhraní DWG/DXF bylo rozšířeno. Nyní můžete provádět export do DWG/DXF souboru verze AutoCAD 2018 (také pro AutoCAD 2022).

Export do verze AutoCAD 2000 (formát AC 1015) byl zrušen.

Multi-okna – Pro větší soulad mezi náhledem a plánem

Ve SPIRITu 2021 byly funkce náhledových oken a dokovacích dialogů Situace a Papíry synchronizovány a rozšířeny o nové funkce. Náhledová okna lze vyvolat přes roletové menu Zobrazit – Multi okna. Počet náhledových oken byl rozšířen na 20. Do menu Multi-okna byla přidána funkce Otevřít všechny přiřazené. Všechny přiřazené situace a papíry lze zobrazit okamžitě v náhledových oknech.

Použít situaci ve výkrese můžete nyní pouhým kliknutím do příslušného okna. Pokud táhnete situaci z okna do výkresu, vytvoří se reference příslušné situace a můžete ji okamžitě vložit do výkresu.

Upravit šrafování

S touto novou funkcí můžete šrafování lépe a rychleji přizpůsobit do dané oblasti. Nyní jste například schopni zarovnat dlaždicové šrafování oblasti přímo v kreslicí ploše tak, že určíte počátek, úhel otočení a odstup ve funkci přímo na polyline.

V navigačním menu Kreslení/Návrh - F1 Polyline - F6 Upravit - S8 Upravit šrafování se dostanete k této nové funkci. Nebo upravte šrafování přímo přes kontextové menu polyline.

Deaktivace magnetického kurzoru na krátkou dobu

Při každodenní práci se stává, že magnetický kurzor je potřeba vypnout jen na jedno kliknutí. Proto je u SPIRITu 2021 možné dočasně vypnout magnetický kurzor. Pomocí stisknuté klávesy [Shift] lze krátkodobě přerušit magnetické uchopení.

Uchopení na uchopovací body se dočasně vypne stisknutím a podržením klávesy [Shift]. To znamená, že kurzor lze posouvat podél pomocné vodící čáry, i když není aktivován další bod uchopení.

Nejmenší rozměr pro tloušťku poly-desky

Obvykle tloušťka poly-desky odpovídá nejmenší hodnotě z rozměrů délka, šířka a výška. To není vždy případ zadaných vstupních hodnot. Proto byla přidána nová možnost, která toto zajistí u obdélníkových poly-desek.

Ve SPIRITu 2021 lze aktivovat volbu 3D Elementy – Poly-deska – S2 Nejmenší tloušťka. Pomocí této funkce se nejmenší hodnota z délky, šířky a výšky automaticky použije jako tloušťka desky při kreslení obdélníkové desky. Nová půdorysná plocha desky pak již nemusí být konstrukční plochou desky.

Vyvolání nastavení tiskárny

Ve SPIRITu 2021 lze systémová nastavení tiskárny vyvolat přímo z menu Tisk/Plotrování. Novou funkci Systémové nastavení tiskárny najdete v navigačním menu SPIRITu Papír/ Prezentace - Tisk/Plotrování.

Další funkce

Bylo rozšířeno kontextové menu některých výkresových elementů.

Přehled novinek ve SPIRITu 2023
Přehled novinek ve SPIRITu 2022
Přehled novinek ve SPIRITu 2021
Přehled novinek ve SPIRITu 2020
Přehled novinek ve SPIRITu 2019
Přehled novinek ve SPIRITu 2017
Přehled novinek ve SPIRITu 2016
Přehled novinek ve SPIRITu 2015
Přehled novinek ve SPIRITu 2014
Přehled novinek ve SPIRITu 2013
Přehled novinek ve SPIRITu 2012
Přehled novinek ve SPIRITu 2010
Přehled novinek ve SPIRITu 2009
Přehled novinek ve SPIRITu 15
Přehled novinek ve SPIRITu 14
Přehled novinek ve SPIRITu 12
Přehled novinek ve SPIRITu 11

Kontrola stavu výkresu

Počet elemetů v Objekt inspektoru

Proměnné pro výšku podlahy místnosti

Nové sjednocené dialogové okno pro řezy

Načítání referencí

Multi-okna – Pro větší soulad mezi náhledem a plánem

Multi-okna – Pro větší soulad mezi náhledem a plánem

Upravit šrafování

 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc