SPIRIT 2022SPIRIT je k dispozici jako 64-bitový program pro 64-bitový operační systém Windows. SPIRIT může efektivně přistupovat k celému objemu paměti, což má pozitivní vliv na rychlost v mnoha oblastech práce. Např. rychlejší export DWG / DXF, import referencí, načítání bitmapových souborů a další činnosti.

ZAK – Zónově orientované Architektonické Konstruování

Tato technologie je součástí SPIRITu 30 let a prošla postupným vývojem již ve třech etapách. Současná forma využívání je v duchu drag-and-drop na základě požadavků na jednoduchou komunikaci. Stěny, nosníky, stropy nebo otvory jsou vzájemně propojeny a automaticky asociativně okótovány. Každá změna v půdorysu, pohledu nebo izometrii je automaticky provedena ve spojení s příslušným stavebním prvkem. Prostory automaticky zobrazují objem, plochu a obvod. Příslušné vodorovné a svislé řezy se provedou dle zvolených měřítek (detail - realizace - standard - studie). Všechny stavební konstrukce jsou parametricky modifikovatelné pomocí volitelných nástrojů. Celý princip odpovídá BIM požadavkům. Pokud je potřeba z 2D kresby vytvořit objemovou podobu inteligentních stavebních elementů pro ZAK, existuje ve SPIRITu speciální funkce CAD do BIM.

Parametrické stavební konstrukce (objekty) mají vždy možnost nadefinovat vyobrazení dle měřítek, 3D reprezentaci a cenovou informaci. Velmi speciálním typem jsou sendvičové stěny. SPIRIT parcuje s každou vrstvou jako samostatným stavebním elementem a parametrickým chováním ve vztahu k výšce podlaží. Tento princip je výhodou v přesném cenovém vyhodnocení a správném přenosu do IFC. Pro celkovou správu rozsáhlých projektů je velmi důležitá propracovaná správa zón hlavně s ohledem na zásadní změny v průběhu projektu. Můžete např. vytvořit několik budov v rámci jednoho výkresu nebo vytvořit sekce budovy s využitím odsazených podlaží.

ZAK systém poskytuje propojení mezi konstrukcemi a výstupy typu půdorysy a řezy. Jejich publikování pro výstup probíhá v systému Papír, kdy se poskládají libovolné části výkresu na jednu plochu pomocí situací.

Z mnoha dalších možností se nabízí zmínit klasické úlohy pro systémy tohoto typu. Jsou to parametrická ostění, což hlavně v současnosti při rozšíření obložkových zárubní je nutná pomůcka. Rohové okno je funkce kterou využije projektant vyjímečně, ale z hlediska dalších vazeb na výpisy a cenu je velmi potřebné mít funkci integrovanou.

Střešní konstrukce

Návrh střechy je plně parametrický a automatizovaně vytváří prostorovou konstrukci nad libovolným půdorysem. Změna výšek okapu, sklonu střechy nebo obrysu má okamžitý vliv na tvar střechy. Vložení vikýřů, oken, komínu nebo vygenerování krokví je pro SPIRIT potěšením.

Schodiště

Nástroj pro konstrukci schodišť je specificky upraven pro práci architektů a projektantů. Umožňuje vytvářet libovolné prostorové modely a konstrukční výkresy na základě parametrů. Umístění podesty, zábradlí a parametry schodů jsou kontrolovány z hlediska optimálního návrhu.

Automatické řezy

Řezy jsou aktivně propojeny s 3D modelem. Pokud je provedena úprava v některé části modelu návrhu, lze vygenerovat jen vybranou část řezu. SPIRIT umožňuje i rozvinuté řezy, kdy rovina řezu je tvořena obloukem.

Model terénu

Z načtených výškových bodů nebo zadaných grafických elementů vytvoří SPIRIT digitální model terénu. Takto vytvořený model lze libovolně modifikovat.

CAD nástroje

  • Objekt inspektor
  • Dynamický kurzor, magnetický kurzor a chytré pomocné čáry
  • Editační značky, dynamická polyline a dynamická editace 3D těles
  • Výkresové styly
  • Referenční výkresy
  • Kótování, editory stylu kótování, dynamické kótování, vizuální kontrola, prefix s suffix
  • Bitmapy a barevné výplně (půdorys, řez)
  • 3D Orbit, WCS a UCS
  • Uživatelské rozhraní – 4K, uživatelské profily

Výstupy

SPIRITu poskytuje výstupy od klasické projektové dokumentace až po virtuální realitu. Projektová dokumentace formou kombinovaných části dokumentace systémem Papír je základním výstupem. Vizualizace 3D modelu, nebo až virtuální realita v nástroji SimLab Composer je další úroveň. Výpočet nákladů v členění TSKP a podrobné reporty pro investory je výtaný bonus. Podpora BIM s propracovaným exportem IFC formátu je vklad do budoucnosti. Seznam exportů do jiných systému ve formátech PDF, IFC, STL, DWG, DXF, SKP, BMP, Collada, O2C a VRL.


Systémové a hardwarové požadavky

Minimální hardwarové požadavky:
Procesor: Intel Core 2, 1.6 GHz nebo kompatibilní
RAM: min. 4GB
Pevný Disk: min. 500 MB volného místa (1,5 GB pro plnou instalaci)
Grafická karta: min. 1024 MB (ne sdílená paměť) s podporou OpenGL
Monitor: min. rozlišení 1280x1024
Ostatní: klávesnice, myš (3-tlačítková s kolečkem), USB port
Software: MS Word, Excel a Outlook pro Excel rozhraní a Outlook import/export

Systémové požadavky:
Operační systém: Windows 10 64-bit
Windows 11 64-bit

 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc