SPIRIT 2023


SPIRIT - BIM CAD software s integrovanou kontrolou nákladů

Architekti a projektanti inženýři potřebují nástroje, které jsou speciálně přizpůsobeny jejich pracovním metodám. V systémem SPIRIT najdete profesionální CAD software pro plánování výstavby, od návrhu až po plánování nákladů.

SPIRIT - BIM CAD software s integrovanou kontrolou nákladů
SPIRIT - BIM CAD software s integrovanou kontrolou nákladů

 

SPIRIT intergruje v jednom systému inteligentní 2D, parametrické 3D pro objemovou studii, nebo přímo předdefinované 3D stavební konstrukce, aby jste ušetřili čas (stěny, okna, schody atd.). Jedinečnou funkcí je integrace cenového manažera on-line, což poskytuje kontrolu nákladů v reálném čase. Úspěšné projekty jsou ty, které poskytují cenovou jistotu a jsou dokončeny podle harmonogramu, tam se teprve ověří smysluplnost BIM. V průběhu vzniku projektu se stává BIM komunikace a spolupráce stále důležitější - SPIRIT je díky rozhraním a objektově orientovanou technologií absolutně BIM kompatibilní.

CAD software SPIRIT neustále roste se zpětnou vazbou uživatelů a know-how zaměstnanců, kteří dlouhodobě pracovali jako architekti, projektanti nebo inženýři. Pracovní metoda v tomto CAD softwaru je proto založena na naučených a časově úsporných procesech z praxe. SOFTconsult od počátku spolupracuje s výrobcem SPIRITu společností SOFTTECH / STI International na technickém rozvoji SPIRITu. SPIRIT je na našem trhu od roku 1992 tehdy s verzí 4.5. SPIRIT byl první lokalizovaný program specializovaný přímo na architekturu a stavebnictví, oproti tehdy upřednostňovanému systému obecný CAD s nadstavbou.

Větší svoboda pro váš způsob práce

2D kreslení, 3D modelování nebo konstrukčně orientovaný design

Můžete se rozhodnout sami, zda chcete kreslit ve 2D, navrhovat 3D komponenty BIM nebo navrhovat ve volném 3D. V těchto možnostech se SPIRIT liší od jiných architektonických CAD programů, není tam žádný limit.

Drag-and-drop

Projektanti, architekti a inženýři vědí, že papírový plán zůstane na staveništi ještě dlouho. Změny stávajících výkresů nebo změny detailů jsou ve skutečnosti jednodušší promítnout automaticky do 2D. Software CAD musí být proto co nejjednodušší, ať už ve 2D, 3D nebo u BIM objektů. Ve SPIRITu jsou grafické elementy a objekty organizovány v přehledném Prohlížeči komponentů. Na pracovní plochu jednoduše přetáhnete prvky CAD, které chcete vytvořit. Ostatní se již upřesní formou intuitivního výběru z menu, nastavením parametrů a správného zadání, další již SPIRIT vykoná za vás.

2D kreslení, 3D modelování nebo konstrukčně orientovaný design
SimLab Composer, SketchUp

Správná verze pro vás

SPIRIT je k dispozici ve dvou variantách pro splnění různých způsobů práce: Se SPIRIT werkplan získáte kompletní 2D kreslicí nástroj pro rychlé a snadné vytváření 2D výkresů všeho druhu. SPIRIT vám poskytuje přístup k celé řadě funkcí pro 2D výkresy, 3D CAD a práci orientovanou na parametrické stavební komponenty. Obě verze jsou integrovány do procesu BIM přes rozhraní IFC.

SimLab Composer, SketchUp

SPIRIT poskytuje integraci se softwarem pro profesionální vizualizaci a prezentaci SimLab Composer, nebo s 3D intuitivním nástrojem pro vytváření objemových studií SketchUp. SimLab Composer je propojen se SPIRITem formou plug-in, takže 3D model se on-line přenese do prostředí SimLab Composer. SimLab Composer poskytuje nástroje na vizualizaci, animaci, virtuální realitu. 3D modely lze sdílet jako soubor 3D PDF, nebo se svými zákazníky prostřednictvím iPadu nebo prohlížeče Android. Integrace se softwarem SketchUp rovněž probíhá přímým propojením, takže model lze přes rozhraní zobrazit a sdílet v rámci prostředí SPIRITu.

Konkurenční výhody ve výběrových řízeních

DWG / DXF / PDF Import Export

Aktuální rozhraní vám umožní soutěžit a spolupracovat s jinými společnostmi a systémy. Díky optimalizovanému importu/exportu DWG / DXF / PDF můžete předat rozvržení nebo specifikace zákazníků v požadovaném provedení.

Modely IFC

S IFC modely pracuje plná implementace "open BIM"? Optimalizace rozhraní IFC je způsob, jak jít vstříc budoucnosti, což je ale ještě dlouhá cesta. Faktem je, že IFC je standardním rozhraním pro projekty openBIM, takže důležité informace o komponentách musí být během exportu IFC zachovány. Vývojáři SPIRITu neustále investují velké množství energie do dalšího vývoje rozhraní IFC. SPIRIT rozšířil vlastnosti objektu. Atributy kompatibilní s IFC, nazývané PSets, jsou nyní integrovány do SPIRITu.

Koncepce BIM 2023

SOFTconsult.com v roce 2018 podepsal s agenturou ČAS (státní organizace pro standardizaci) memorandum které spočívá v podpoře národní implementace datového standardu právě pomocí IFC formátu.

V současnosti jsou zveřejněny první výstupy této spolupráce. V tomto odkazu jsou popsány postupy jak se ve SPIRITu budou zadávat data pro DSS formát - výstupní formát pro veřejné zakázky.

Modely IFC

Export STL

Pokud jde o studie proveditelnosti nebo soutěže, musí být často předkládány fyzické modely - pomocí CAD softwaru SPIRIT si můžete ušetřit noční práci a práci na lepení. Pomocí exportu STL můžete tisknout své modely na 3D tiskárně a inspirovat potenciální zákazníky a zákazníky svými impozantními strukturami. Víte, kolik stojí váš současný projekt v tisku? Pravděpodobně budete překvapeni nízkou cenou.

CAD a stanovení nákladů pracuje společně

BIM je také komunikace a řízení. Modely musí být neustále zpracovávány v procesu BIM různými partnery, společnostmi a zaměstnanci. Použití softwaru CAD a separátně výpočet nákladů nestačí. Požadavek doby je aby tato výměna údajů probíhala hladce, transparentně a rychle. SPIRIT poskytuje několik nátrojů jak poskytovat informace o grafických datech pro další vyhodnocení. Jednak je to nástroj Pronto Reporting, který je součástí prostředí SPIRIT a poskytuje aktuální údaje o stavebních konstrukcích, délkách, objemech, plochách. Pronto Reporting poskytuje i speciální Report-služby pro zefektivnění získávání potřebných sestav s informacemi z projektu.

 

CAD a stanovení nákladů pracuje společně
CAD a stanovení nákladů pracuje společně

 

Dalším velmi silným nástrojem je Cenový manažer. Ten umožňuje v reálném čase kontrolovat náklady na projekt. Cenový manažer je připraven tak, aby vyhověl automatickému zatřídění konstrukcí podle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Rovněž výpočet potřebných dat získaných z grafického elementu lze propojit pomocí parametrického výpočtu pro přímé získaní potřebných údajů. Některé konstrukce se oceňují na základě plochy, nebo jiné dle objemu. Na tyto údaje je navázana cena, plus další potřeby jako odečet ploch dle parametrů konstrukcí. Výstupem v reálném čase jsou sestavy s cenovou analýzou, která členěním odpovídá našim místním podmínkám. Implementace této modifikace vznikla v SOFTconsultu a zároveň jako test pro implementaci v jiných zemích.

 

CAD a stanovení nákladů pracuje společně
CAD a stanovení nákladů pracuje společně

 

Architektura začíná tam, kde končí inženýring

Komplexní architektonické komponenty vyžadují mnoho parametrů pro explicitní specifikaci. Ty jsou rozsáhlé a vyžadují potřebné volby pro vstup v programu. Bez potřebné flexibility v komponentech je architektura limitována.

SPIRIT myslí jinak: Vše je založeno na čisté grafice, ať už jednoduchý 2D / 3D výkres nebo práce s komplexními BIM komponenty. To je to, co odlišuje SPIRIT od jiných architektonických CAD programů, že neexistují žádná omezení.

Architektura začíná tam, kde končí inženýring
Systém vícevrstvých stěn

Systém vícevrstvých stěn

Jak kreslí architekt nebo projektant vícevrstvou stěnu? Tak, jak se vytváří na místě: vrstva po vrstvě. Nový systém vícevrstvých stěn ve SPIRITu funguje stejným způsobem a nastavuje standard. Přitom jsou vrstvy stěny flexibilní: jednotlivé detaily jsou modifikovatelné; můžete změnit materiál jedné vrstvy, aniž byste museli měnit celou stěnu.

Vyhodnocení množství v architektonické konstrukci

Obytná plocha, objem místnosti, jednotky a ještě mnohem víc. SPIRIT poskytuje komplexní přehled konstrukcí (množství) vašeho projektu.

Díky integrovanému systému vyhodnocení můžete vyhodnotit všechno, co jste nakreslili, přesně a jednoznačně.

Vyhodnocení množství v architektonické konstrukci
CAD který je jednoduchý - s Drag & Drop

CAD který je jednoduchý - s Drag & Drop

CAD software by měl být jednoduchý na používání, bez ohledu na práci ve 2D, 3D nebo BIM - všechny elementy výkresu jsou ve SPIRITu organizovány jasně ve struktuře prohlížeče komponentů.

Stačí jednoduše přetáhnout CAD elementy, které jsou v prohlížeči, na kreslicí plochu. Všechno ostatní - výběr menu, nastavení parametrů a správné umístění - SPIRIT zpracuje.

Inteligentní kurzor s přímým zadáním rozměrů a editační značky elementů usnadňují novým spolupracovníkům snadno a rychle pouřívat SPIRIT profesionálně.

Rozvržení tisku ve SPIRITu

Prezentace jsou velmi náročné na vizuální kvalitu a často jsou také extrémně termínově vypjaté. SPIRIT integruje návrh, výkres a kompletní rozvržení v jediné aplikaci a zaručuje rychlý a efektivní výsledek. Časově náročné a komplikované převody do jiným programů nejsou nutné.

Pomocí volně definovatelných dlaždicových textur, gradientních přechodů, transparentních výplní a barevných palet - ať už vlastních, Primalex nebo Cemix, SPIRIT je vaším ideálním partnerem při soutěžích.

Rozvržení tisku ve SPIRITu
Manažer zón

Manažer zón

Při práci s komponentami je důležitá jasná struktura budovy. Nový manažer zón ve SPIRITu umožňuje vytvářet, upravovat a strukturovat vaše zóny (podlaží).

Nový dialog pro správu zón nabízí mnoho nových funkcí a je integrován do stávajícího prostředí SPIRITu. Všechny výškové reference jsou graficky zobrazeny a lze je kdykoliv upravovat.

Změna jakéhokoliv parametru bude vždy ovlivňovat celý model budovy.

SimLab Composer

SPIRIT obsahuje přímé propojení na SimLab® Composer. Umožňuje to převést model přímo z programu SPIRIT na SimLab® Composer (pokud máte nainstalovaný SimLab Composer). Tímto přenosem lze vytvořit aktivní spojení. Spojený model synchronizuje data mezi SPIRITem a SimLab® Composerem. Změny modelu se přenesou a existující nastavení modelu v SimLab® Composeru se nemusí provádět znovu.

SimLab® Composer je výkonný, ale snadno použitelný 3D renderovací software, který přenáší 3D modely do života. Více informací na www.simlab-soft.cz.

SimLab Composer

Data výrobců

SOFTconsult se dlouhodobě věnuje přípravě dat konkrétních výrobků pro AEC / BIM / CAD systémy. Řada výrobců je součástí instalace SPIRITu. 3D data z různých oblastí poskytuje náš server www.aec-data.com.

 

Ceník SPIRIT     Ceník SPIRIT upgrade z jiných CAD systémů
SPIRIT 2023 / 1.licence 2 850 €   SPIRIT 2023 upgrade z jiného CAD systému 1 430 €
SPIRIT 2023 / další licence 1 430 €   SPIRIT 2023 upgrade z DataCADu 1 150 €
SPIRIT Werkplan 2023 / 1.licence 1 430 €   Ceník SPIRIT školní multilicence  
SPIRIT Werkplan 2023 / další licence 715 €   SPIRIT 2023 školní síťová multilicence 200 €
Podrobný ceník SPIRITu        

Ukázka práce se SPIRITem

Ukázka práce se SPIRITem s využitím ZAK technologie. Animovaná prezentace zobrazuje kompletní práci při 3D tvorbě projektu.

Prohlédnout ukázku: BIM/CAD software SPIRIT - práce s katalogem nábytku Exner
Prohlédnout ukázku:
BIM/CAD software SPIRIT - práce s katalogem nábytku Exner
Prohlédnout ukázku: SPIRIT: ukázka práce - ZAK systém
Prohlédnout ukázku:
SPIRIT: ukázka práce - ZAK systém
Prohlédnout ukázku: SPIRIT: úpravy v ZAK systému
Prohlédnout ukázku:
SPIRIT: úpravy v ZAK systému
Prohlédnout ukázku: SPIRIT: editační značky
Prohlédnout ukázku:
SPIRIT: editační značky
Prohlédnout ukázku: SPIRIT: hybridní výkres
Prohlédnout ukázku:
SPIRIT: hybridní výkres
Prohlédnout ukázku: SPIRIT: objekt inspektor
Prohlédnout ukázku:
SPIRIT: objekt inspektor
Prohlédnout ukázku: SPIRIT: PDF import
Prohlédnout ukázku:
SPIRIT: PDF import
Prohlédnout ukázku: SPIRIT: popis elementu
Prohlédnout ukázku:
SPIRIT: popis elementu
Prohlédnout ukázku: SPIRIT: výkresové styly
Prohlédnout ukázku:
SPIRIT: výkresové styly

 
 

Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc