SPIRIT 2023


Přehled novinek ve SPIRITu 14

Novinky verze 14 ke stažení (PDF, 2 067 kB)

Nový ZAK systém

Pro každou fázi plánovacího procesu obsahuje ZAK systém odpovídající zobrazení stavebního komponentu. To znamená, že můžete definovat postupně odpovídající výkresová data pro úvodní návrh (studii) stejně jako pro stavební povolení i prováděcí a detailní výkres. Přestože kreslíte projekt pouze jednou (jeden), reprezentaci různých projektových fází řídí SPIRIT automaticky. Navíc se generuje 3D informace vaší budovy. Jednotlivé komponenty kreslíte jako podlaží, navržená neutrálně jako zóny SPIRITu, která jsou definována svou základnou a výškou. Je na vás, zda upřednostníte 3D informace anebo výkazy které jsou uloženy na pozadí, nebo využijete ZAK systém pro nakreslení sendvičových stěn jedním tahem.


Nová verze ZAK systému již nepoužívá symboly (několik symbolů), ze kterých jsou vytvořeny různé pohledy pro zobrazení na monitoru a generovány tiskové výstupy. Místo toho využívá reference. Nepotřebujete editor stavebních elementů, protože grafická reprezentace SPIRIT - ZAK výkresů se provádí přímo ve SPIRITu. Situace pro všechna měřítka výkresu jsou definovány v příslušných fóliích. Tyto situace mohou být zobrazeny ve výkrese ve kterém jsou komponenty použity přes funkci Situace. Jmenují se zobrazovací měřítka. Zobrazovací měřítka (Pracovní režim) mají nové názvy: Studie, Standard, Realizace, Detail

Výhody

 • Stavební elementy lze vytvářet pomocí všech funkcí SPIRITu.
 • Stavební elementy nyní podporují barevnou výplň.
 • Stavební elementy lze editovat pro všechny úrovně detailu najednou.
 • Protože stavební elementy jsou samostatné výkresy, varianty se nemusí konstruovat znovu ale mohou být uloženy jako nové komponenty.
 • Stavební elementy se jednoduše dají aktualizovat přes Internet
 • 3D komponenty jako okna a dveře lze načíst jako DXF/DWG soubory a dále použít.
 • Komponenty mohou mít nový kvalitní náhled, renderovaný ve Fresco II.
 • Generování a editace ZAK komponetů je podstatně rychlejší než ve starších verzích.
 • Data lze kopírovat přes schránku.

Stěny a ostění

Skladbu stěny lze nyní nakreslit přímo ve SPIRITu 14, a uložit jako SPIRIT soubor. Každá stěna má standardní ostění pro okna a dveře. Přirozeně, toto lze změnit přiřazením definice pro element otvoru. Ostění můžete nastavit v dialogu atributů pro příslušný element, který je aktivní když editujete stěnu. Ostění lze také nakreslit přímo ve SPIRITu 14 a uložit jako soubor.

Okna a dveře

"Architektura začíná tam, kde končí parametrizace...."

Možnosti pro vytváření komponentů SPIRITu jsou teď nekonečné, protože je konstruujete jako normální výkresy - 2D reprezentace stejně jako 3D reprezentace. To znamená, SPIRIT 14 má nyní rozšířený modelář pro okna a dveře - SPIRIT. Nová funkce - Osy prodloužení - byla přidána do komponentu okna. Toto umožňuje definovat typy oken, které nemají pevný rozměr a sami se dynamicky adaptují podle definované velikosti komponentu při vložení.

Výhody

 • Protože všechny typy/styly oken kreslíte ve SPIRITu, neexistuje prakticky žádné omezení tvaru oken.
 • Osy prodloužení umožňují používat dynamická okna.
 • Okna lze importovat jako DXF/DWG soubory nebo jako SketchUp soubory.
 • Okna lze nakreslit s barevnou výplní.
 • ZAK komponenty oken jsou zobrazeny ve stromu

Sloupy, stropy a prostory (místnosti)

Sloupy, stropy, prostupy a prostory jsou ve SPIRITu 14 také uloženy v ZAK souborech. Hodnoty lze editovat výběrem komponentu ve stromu a otevřením výkresu komponentu. Tyto datové soubory lze měnit bez databází a mohou mít grafický náhled. Prostory mohou nyní obsahovat značné množství informací, které jsou automaticky přeneseny do výkresu, když je vložena místnost.

Objekty vybavení

Široká nabídka symbolů zahrnuje jako přídavek ke 2D reprezentaci také 3D reprezentaci pro vizualizaci. Referenční soubory s asociovanými materiály převezmou ve SPIRITu 14 stejné zobrazení jako ZAK-komponenty. Nezávislá data (fólie, situace) jsou přiřazeny pro 2D a 3D aspekty objektu, a tyto jsou zobrazeny odpovídajícím způsobem jako pro ZAK-komponenty. Ve stromu 3D mohou být výkresy s přiřazenými materiály také použity, např. lampy. Všechny výkresy SPIRITu mohou mít přiřazeny Fresco II renderované obrázky jako náhled výkresu.

Řada novinek vznikla na základě přání zákazníků. Podrobný soupis najdete zde.

Přehled novinek ve SPIRITu 2023
Přehled novinek ve SPIRITu 2022
Přehled novinek ve SPIRITu 2021
Přehled novinek ve SPIRITu 2020
Přehled novinek ve SPIRITu 2019
Přehled novinek ve SPIRITu 2017
Přehled novinek ve SPIRITu 2016
Přehled novinek ve SPIRITu 2015
Přehled novinek ve SPIRITu 2014
Přehled novinek ve SPIRITu 2013
Přehled novinek ve SPIRITu 2012
Přehled novinek ve SPIRITu 2010
Přehled novinek ve SPIRITu 2009
Přehled novinek ve SPIRITu 15
Přehled novinek ve SPIRITu 14
Přehled novinek ve SPIRITu 12
Přehled novinek ve SPIRITu 11
 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc