SPIRIT 2023


Přehled novinek ve SPIRITu 2019

Novinky verze 2019 ke stažení (PDF, 1 162 kB)

Legenda

Ve SPIRITu 2019 je k dispozici funkce Legenda, která umožňuje vytvořit automaticky legendu (výpis) objektů ve výkresu. Komponenty, symboly nebo výkresové styly, které použijete, lze přehledně a srozumitelně shrnout do legendy a umístit do výkresu. Tato funkce umožňuje také přizpůsobení popisu objektu, abyste mohli vhodně popsat vybrané objekty.

Rozlišení 4K

SPIRIT 2019 podporuje monitory s vysokým rozlišením – 4K. Komponenty rozhraní, jako je menu, lišty nástrojů a ikony, se správně zobrazují na monitorech s vysokým rozlišením (4K) a poskytují skvělé uživatelské rozhraní.

Pro vyšší rozlišení 4K monitoru byly vytvořeny nové ikony v nových rozlišeních. V nastavení programu lze nastavit velké ikony.

Nová reportovací služba

Ve SPIRITu 2019 byl obnoven výstup reportů a nyní je prováděn prostřednictvím samostatné služby. K dispozici je mnoho nových reportů. Při hodnocení máte možnost ovlivnit data, která mají být vyhodnocena. Nový nástroj navazuje na dřívější aplikaci Auswert.

Tisk oblasti

Nyní je k dispozici volba pro určení tisku oblastí. Všechno, co vyberete v okně tiskové oblasti, se vytiskne na papír. Použije se předem definovaný formát papíru a jednoduše upravuje vybranou oblast tisku na tento formát. Takže pokud vám nezáleží na měřítku nebo na celkovém rozsahu, může toto být správný výstup.

Obdélníková polyline

Ve SPIRITu 2019 je optimalizováno zadávání obdélníku. Nyní nemusí být (může ale nemusí) funkce F1 Obdélník nutně aktivní při práci s polyline, místnostmi, střechou apod. Přepínání mezi obdélníkem a polygonem nyní SPIRIT umí automaticky rozpoznat. To vás udrží ve vašem pracovním postupu a nemusíte jej přerušit pomocí výměny nástroje.

2D kótování

Funkce 2D kótování byla ve SPIRITu 2019 rozšířena. Nyní umožňuje dodatečné zadávání textu – text před nebo za kótu, ruční změnu hodnoty kót nebo změnit měřítko kóty. Tyto parametry můžete jednoduše měnit v Objekt inspektoru.

Magnetický kurzor

Magnetický kurzor ve SPIRITu 2019 byl kompletně přepracován. Magnetický kurzor citlivě klepne na příslušný bod na objektu před kliknutím a zobrazí ho odpovídajícím symbolem. Pokud kliknete levým tlačítkem myši, kurzor přeskočí na předem zobrazený uchopovací bod.

Referenční bod a dynamický vstup

Malou změnou s velkým dopadem je nová definice referenčního bodu. V libovolné funkci s aktivním dynamickým vstupem můžete pomocí klávesové zkratky [Shift]+[Ctrl] definovat nový referenční bod, ze kterého vychází zadání dynamického kurzoru.

Správa fólií

Pro lepší přehled ve Správě fólií jsou nyní uzamčené fólie ve SPIRITu zvýrazněny červeně. Celý řádek tabulky je zvýrazněn v diskrétní červené barvě. Nelze odstranit nebo přidat elementy v uzamknutých fóliích. Obsah fólie je zablokován pro zpracování. Piktogramy pro zobrazení zapnutých/vypnutých fólií, uzamčených fólií, tisk atd. byly upraveny (zjednodušeny).

Dynamické měření

Měření ve SPIRITu 2019 podporuje dynamický vstup. Při vyvolání měřicích funkcí se již u kurzoru objeví požadovaný výsledek měření. Výsledky jsou navíc umístěny přímo do schránky, takže můžete v případě potřeby pracovat přímo s naměřenými hodnotami.

Prohlížeč ST 3D Viewer – seznam fólií

Prohlížeč ST 3D Viewer nyní dokáže více. Pomocí přepínání fólií můžete nyní ovlivnit viditelnost modelu v prohlížeči.

V levém horním rohu prohlížeče je ikona. Když ukážete kurzorem na tuto ikonu, zobrazí se panel se seznamem fólií. Všechny fólie, které jsou zapnuty ve správě fólií a obsahují alespoň jeden element, jsou zde abecedně seřazeny. V tomto seznamu lze jednotlivé fólie libovolně přepínat, a tím ovlivnit zobrazení 3D modelu.

Zvýraznění elementu

Funkce Vytvořit stejný element (ikona Pipeta) je užitečným nástrojem ve SPIRITu a spojuje několik funkcí v jednom kroku. Po výběru funkce pipety se kurzor změní na režim pipety. Element se nyní před výběrem zvýrazní, takže můžete vidět, jaké vlastnosti kterého objektu přebíráte (například typ objektu, barva apod.). Kliknutím na objekt se vlastnosti převezmou a kurzor se změní jako obvykle na příslušnou funkci podle typu objektu.

Plán jako nový výkres

Výkresový soubor může během zpracování projektu značně narůst v obsahu. Plány a rozvržení tisku jsou viditelné výsledky vaší práce. S novou funkcí Plán na S12 máte vždy možnost uložit aktuálně nastavený plán nebo rozvržení tisku do nového samostatného výkresu S12. V novém S12 se aktivní plán nebo rozvržení tisku vytvoří automaticky a přijmou se pouze fólie plánu nebo rozvržení tisku.

Funkce Šipka

Funkce Šipka vytvoří nyní šipku jako polyline. To vám umožní kdykoli později změnit nastavení šipky. Další změna funkce šipky ovlivňuje umístění zvoleného tvaru šipky. Můžete také určit, zda se má šipka zobrazovat na konci, na začátku nebo na obou stranách.

Vložení obrázku

Obrázkové soubory ve SPIRITu jsou křivky (polyline) s odpovídající výplní obrázku. Pokud vložíte obrázek do výkresu SPIRITu pomocí funkce Vložit - Bitmapa, SPIRIT 2019 automaticky zohlední poměr stran a velikost obrázku, pokud je aktivní volba F9 Vložit přímo. Pouze klikněte kurzorem pro určení pozice obrázku ve vašem SPIRIT projektu.

IFC atributy

Ve SPIRITu definujete libovolný počet vlastností (atributů) pro výkresové styly, nebo komponenty výkresu, v závislosti na počtu informací a účelu. Tyto atributy objektu jsou pak k dispozici ve výkresu nebo v 3D modelu příslušného objektu. Vlastnosti, které zadáte pomocí popisů elementů, můžete zobrazit ve výkresu nebo modelu.

Od verze SPIRIT 2019 se popisy elementů nazývají vlastnosti objektu a jsou přeneseny do souboru modelu IFC pro všechny stavební komponenty. Výsledkem je, že vlastnosti objektu, které jste provedli, jsou také zachovány v modelu IFC.

Ve SPIRITu 2019 jsou vlastnosti objektu rozšířeny. Takzvané standardní množiny atributů, psets (sady vlastností) mohou být nyní připojeny k komponentě jako sada atributů pomocí vlastností objektu. K dispozici jsou pro každý objekt nebo komponent, které mohou být přenášeny přes SPIRIT IFC. Vlastní obecné rysy Package (PsetWallCommon, PSetDoorCommon), mohou obsahovat různé počty atributů. Komponenty, jako jsou dveře, okna, místnosti, mají také další skupiny atributů, jako jsou vlastnosti skla nebo konkrétní informace o výrobci.

Aktuální množiny atributů lze nalézt na internetu. Výchozí balíčky atributů jsou uloženy ve složce 052_Entitystamp / IFC_PSets.

Vylepšení PDF importu

Import PDF souborů byl vylepšen. PDF soubory, které obdržíte pro své projekty, musí být rychle a snadno zahrnuty do vašeho návrhu. Je to důležité pro každodenní práci. Samozřejmě, že jste při prohlížení souborů PDF v prohlížeči často nalezli kvalitativní rozdíly. Důvodem je, že soubor PDF může obsahovat různé informace. To často závisí na různých aplikacích, které vytvářejí PDF. Ve SPIRITu importujete PDF soubory jako jednoduchý obrázkový soubor, jako vektorový soubor nebo jako vektorovou referenci v závislosti na kvalitě souboru, který chcete importovat.

Při revizi byl největší důraz kladen na to, aby import fungoval rychle a vypadal dobře. Nejlepší možností je proto import PDF souboru jako vektorové reference. V tomto případě je prezentace PDF na ploše SPIRITu téměř shodná s prezentací pomocí PDF prohlížeče. Kromě toho můžete kreslit rychle a přesně, protože můžete uchopovat na importované elementy z PDF dokumentu.

PRONTO Reporting

V předchozích verzích byly prostory vždy propojeny se zónou. V hierarchii vyhodnocení povrchů bylo možné definovat bloky a zóny jako další konstrukční elementy a přiřadit prostorům.

Ve SPIRITu 2019 nyní definujete strukturu přímo na elementu prostoru. Prostor ve výkresu je tedy přiřazen přímo a vyhodnocení je třeba pouze aktualizovat. Hierarchie povrchů je nyní vytvořena pouze z elementů prostorů ve výkresu.

Start asistent – prototypové výkresy

Nový způsob výběru prototypového výkresu. Když vytváříte nový výkres, musíte nejdříve vybrat prototypový výkres z nového dialogu. To zaručí, že vždy budete pracovat se správnou šablonou v novém výkresu SPIRITu.

Vyčištění výkresu

Pokud otevřete starší výkres ve SPIRITu 2019 poprvé, zobrazí se nové dialogové okno se samostatnými možnostmi pro optimalizaci výkresu. V tomto dialogu můžete vybrat několik možností pro kompresi, čištění a reorganizaci výkresu, např. odstraněním neodpovídajících elementů.

Nastavení programu – reorganizace

Rozdělení voleb v nastavení programu bylo upraveno. Rozdělení funkcí do 3 skupin vám dává lepší přehled o tom, které nastavení ovlivňuje kterou oblast v programu SPIRIT.

Uživatelské profily

Pomocí nově zavedených uživatelských profilů lze vaše osobní nastavení uložit a spravovat. Uživatelské nastavení, vlastní rozhraní, vlastní ikony a soubory lze nyní personalizovat. Uživatelské profily vám a vašim spolupracovníkům umožní kdykoli pracovat s osobními preferencemi.

 

 

Přehled novinek ve SPIRITu 2023
Přehled novinek ve SPIRITu 2022
Přehled novinek ve SPIRITu 2021
Přehled novinek ve SPIRITu 2020
Přehled novinek ve SPIRITu 2019
Přehled novinek ve SPIRITu 2017
Přehled novinek ve SPIRITu 2016
Přehled novinek ve SPIRITu 2015
Přehled novinek ve SPIRITu 2014
Přehled novinek ve SPIRITu 2013
Přehled novinek ve SPIRITu 2012
Přehled novinek ve SPIRITu 2010
Přehled novinek ve SPIRITu 2009
Přehled novinek ve SPIRITu 15
Přehled novinek ve SPIRITu 14
Přehled novinek ve SPIRITu 12
Přehled novinek ve SPIRITu 11

Legenda

Nová reportovací služba

Tisk oblasti

Magnetický kurzor

Referenční bod a dynamický vstup

Správa fólií

Prohlížeč ST 3D Viewer

Zvýraznění elementu

Funkce Šipka

IFC atributy

PRONTO Reporting

PRONTO Reporting

Vyčištění výkresu

Uživatelské profily

 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc