SPIRIT 2022


Přehled novinek ve SPIRITu 2012

Novinky verze 2012 ke stažení (PDF, 1 434 kB)

Vylepšené uživatelské rozhraní

Ve SPIRITu 2012 je více než 1000 nových ikon v rozlišení 16x16 a 24x24 pixelů. Nové ikony naleznete ve všech oblastech SPIRITu: ikonové lišty, navigační menu, roletové menu, kontextové menu. Cílem této změny bylo vizuálně lépe rozlišit jednotlivé funkce programu.

Dynamický kurzor

Kromě zadání hodnot v kartézském a polárním souřadném systému, jsou nyní k dispozici 2 nové dynamické režimy pro zadávání souřadnic. Při použití těchto režimů se vstupní číselná pole zobrazují přímo na obrazove, a lze přímo do nich zadávat vstupní hodnoty. Dynamický kurzor je k dispozici také u některých 3D konstrukčních funkcích.

Pokud je aktivní Dynamický Kartézský systém, zadáváte hodnoty X a Y ve vztahu k počátečnímu bodu. Kuzror se zároveň pohybuje automaticky ve směru kladné orientace. Proto vůbec nemusíte zadávat záporné hodnoty.

Pokud je aktivní Dynamický Polární systém, zadáváte délku ve vztahu k počátečnímu bodu a úhel od vodorovné linie. Kuzror se zároveň pohybuje automaticky ve směru kladné orientace. Proto vůbec nemusíte zadávat záporné hodnoty.

První číselné hodnoty se pro oba dynamické systémy zadávají stejně. Přepnutí na druhou číselnou hodnotu se provede stiskem klávesy [Tab]. Stisknete-li [Enter] po zadání první hodnoty, převezme se také druhá hodnota s aktuální hodnotou v číselném poli. Stisknutím klávesy [Enter] potvrdíte zadané hodnoty.

Při použití dynamického kurzoru máte k dispozici tzv. volný orto režim. Při zapnutém orto režimu (klávesa o) se kurzor pohybuje plynule mezi polohami nastaveného úhlového kroku kurzoru. Pouze v blízkosti úhlového kroku se kurzor zafixuje na příslušný úhel. Není proto nutné často vypínat/zapínat orto režim.

Dynamická polyline

Tato funkce umožňuje automatické (dynamické) vyhledání uzavřených obrysů jako oblasti (poyline) v ortogonálním zobrazení (půdorysu).

Kromě obrysů ohraničených 2D elementy (čáry, oblouky, polyline), lze vyhledat také zavřené objasti 3D elementů (kužel, komolý kužel, koule a deska), v půdorysném zobrazení.

Pokud umístíte kurzor do oblasti, kde se má vyhledat uzavřený obrys, zobrazí se náhled nalezené uzavřené polyline. Uzavřené polyline, které leží uvnitř nalezené oblasti, mohou být automaticky rozpoznány jako otvory. Pokud je vybraný výkres stylu výplně před generováním polyline, bude vybraná výplň automaticky použita na generovanou polyline.

Text s maskovaným pozadím

Funkce masky pozadí, dostupná dříve pro kóty je nyní k dispozici také pro texty a Text Blok. Pomocí této funkce lze odstranit např. šrafování pod textem a proto je text lépe čitelný.

Reference s maskovaným pozadím

Pozadí vložených referenčních souborů ve SPIRITu lze nastavit jako masku pro všechny elementy, které leží pod obdélníkovým rozsahem vložené reference. Můžete nastavit masku pozadí předtím než vložíte referenční soubor, nebo můžete aktivovat masku pozadí až po vložení souboru v Objekt Inspektoru. Při tisku výkresu, jsou aktivní masky pozadí pro referenční soubory nastaveny na bílou barvu (barvu papíru) a žádné elementy, které leží v této maskované oblasti nebudou vytištěny.

Vylepšené typy čar

Typy čar byly upraveny. Úprava se vztahuje zejména na napojení čar ve vrcholech polyline a tvar čar u křivek.

Způsob napojení konců čar a tvar u křivek lze ovlivnit tím, jaký znak (*, >, =, %, #, @) je uveden před názvem čáry v souboru LIN. Změnou znaku u příslušné čáry v souboru LIN, se změní chování čáry ve výhkese.

Rohové okno (ZAK)

SPIRIT 2012 podporuje správný tvar rohového okna ve vícevrstvé stěně ve 2D i ve 3D.

Tato funkce vyžaduje 2 ZAK stěny, které jsou spojeny ve spoji typu L. Jednoduše vložte do obou stěn okna a vyberte z menu novou funkci – Rohové okno. Nakonec vyberte okna, která chcete spojit v rohu stěn. Rohové okno se vytvoří.

Editace otvorů polyline

Ve SPIRITu 2012, můžete upravovat otvory polyline dynamicky. Již není nutné převádět otvory na polyline abyste mohli upravovat jejich tvar. Všechny editační funkce pro polyline (přidat vrchol, vymazat vrchol, posunout vrchol...) mlžete nyní použít také pro otvory.

Fresco II - Globální iluminace

Renderovací jádro ve SPIRITu 2012 je nyní schopno produkovat realistické osvětlení interiéru a exteriéru scény. Pro tuto novou schopnost byl přidán nový interní shader.

Globální iluminace je souhrný název pro skupinu algoritmů používaných v 3D počítačové grafice, které jsou určeny k vytvoření realističtějšího osvětlení 3D scén. Takové algoritmy berou v úvahu nejen světlo, které přichází přímo od zdroje světla (přímé osvětlení), ale i další případy, kdy se světelné paprsky ze stejného zdroje odráží od jiných povrchů ve scéně, ať už reflexních nebo ne (nepřímé osvětlení). Vizualizace pomocí algoritmů globálního osvětlení jsou často více realistické než vizualizace pouze pomocí přímého osvětlení.

Další nové funkce

Funkce Udělat jedinečným také pro stropy a vybavení

Ve verzi 2012, lze také stropy a vybavení udělat jedinčnými a použít další editační funkce pouze pro tento element.

Výsledek měření je uložen do schránky

Při použití funkce měření v SPIRITu 2012 jsou hodnoty automaticky přeneseny do schránky Windows, aby mohly být vloženy do výkresu, nebo také do jiné aplikace.

Výběrový kurzor a magnetický kurzor

Je-li aktivní výběrový kurzor (to platí zejména pro výběr oblastí), je magnetický kurzor (magnetické uchopení) dočasně vypnutý. První roh okna výběru nebude skákat až k prvku ve výkresu.

Eidtace palety per

Při definování tloušťky pera v paletě per můžete použít jako oddělovač desetinných míst čárku nebo tečtu.

Prohlížeč komponentů

Panel Prohlížeče komponentů lze uspořádat svisle nebo vodorovně. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Uspořádat okna vodorovně nebo Uspořádat okna svisle.
Pozice funkčních kláves (vlevo / vpravo) v navigačním menu je nyní uložena.

Ovládání zvětšení/zmenšení v 3D okně

Ovládání zvětšení (zoom) 3D modelu v 3D Okně bylo vylepšeno tak, aby se automaticky změnila velikost 3D modelu při načtení a funkce zvětšení/zmenšení byla zjednodušena.

Starý Manažer fólií byl zrušen

Funkce Správa fólií v menu Fólie (nebo Ctrl+f) byla z technických důvodů zrušena. Pro správu fólií použijte dokovací dialog Správa fólií a zón.

Vyšší rychlost

SPIRIT 2012 je rychlejší při manipulaci s textem a velkých architektonických projektů a vyžaduje méně paměti procesu.

FRESCO II se spouští rychleji než v předchozích verzích.

Aktualizace prostorů

Definice prostoru lze aktualizovat pomocí nové funkce. Definici lze změnit pro vybraný prostor, pro všechny viditelné prostory a pro všechny prostory ve výkrese. Takto lze provádět úpravy a aktualizace pro více prostorů.

Přehled novinek ve SPIRITu 2022
Přehled novinek ve SPIRITu 2021
Přehled novinek ve SPIRITu 2020
Přehled novinek ve SPIRITu 2019
Přehled novinek ve SPIRITu 2017
Přehled novinek ve SPIRITu 2016
Přehled novinek ve SPIRITu 2015
Přehled novinek ve SPIRITu 2014
Přehled novinek ve SPIRITu 2013
Přehled novinek ve SPIRITu 2012
Přehled novinek ve SPIRITu 2010
Přehled novinek ve SPIRITu 2009
Přehled novinek ve SPIRITu 15
Přehled novinek ve SPIRITu 14
Přehled novinek ve SPIRITu 12
Přehled novinek ve SPIRITu 11

Ve SPIRITu 2012 je více než 1000 nových ikon

Dynamický kurzor

Dynamická polyline

Text s maskovaným pozadím

Vylepšené typy čar

Rohové okno (ZAK)

Editace otvorů polyline

Fresco II - Globální iluminace

Prohlížeč komponentů - vodorovně

Prohlížeč komponentů - svisle

Správa fólií a zón

 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc