SPIRIT 2023


Přehled novinek ve SPIRITu 15

< Zpět na přehled novinek

Výběrový kurzor

  

Nyní můžete nejdříve vybrat elementy a poté provést některou z dynamických editačních operací na vybraných elementech. Pro výběr operace můžete použít urychlující klávesu nebo kontextové menu.

 1. Vyberte ikonu Výběr elementů z nové ikonové lišty Kurzor. Pokud je v nastavení programu (Nástroje - Nastavení programu... - Nastavení kurzoru) aktivní volba Zobrazit graficky kreslící režim na kurzoru, kurzor změní tvar.
 2. Levým tlačítkem myši vyberte element výkresu.

 • Chcete-li vybrat více elementů, podržte stisknutou klávesu [Ctrl] a vyberte další elementy.
 • Můžete také na prázdné ploše výkresu stisknout a držet levé tlačítko myši a vyznačit obdélníkovou oblast. Pokud vyznačíte oblast směrem levý horní roh - pravý dolní roh, vyberou se všechny elementy které jsou celé uvnitř oblasti. Pokud vyznačíte oblast směrem pravý dolní roh - levý horní roh, vyberou se všechny elementy které jsou alespoň částečně uvnitř oblasti.
 • Stiskem kláves [Ctrl] + [A] vyberete všechny elementy na obrazovce v závislosti na nastavení volby Skrz Fólie.
 • Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na prázdnou plochu výkresu a z kontextového menu vybrat volbu Vybrat vše.
 • Pro zrušení jednoho elementu z vícenásobného výběru jednoduše klikněte na element [Ctrl] + levým tlačítkem myši.
 • Chcete-li zrušit aktuální výběr, použijte některou z těchto možností:
  • klikněte levým tlačítkem myši kamkoliv na prázdnou plochu výkresu
  • stiskněte klávesu [Esc]
  • klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou plochu výkresu a z kontextového menu vyberte volbu Zrušit výběr

Přehled novinek ve SPIRITu 2023
Přehled novinek ve SPIRITu 2022
Přehled novinek ve SPIRITu 2021
Přehled novinek ve SPIRITu 2020
Přehled novinek ve SPIRITu 2019
Přehled novinek ve SPIRITu 2017
Přehled novinek ve SPIRITu 2016
Přehled novinek ve SPIRITu 2015
Přehled novinek ve SPIRITu 2014
Přehled novinek ve SPIRITu 2013
Přehled novinek ve SPIRITu 2012
Přehled novinek ve SPIRITu 2010
Přehled novinek ve SPIRITu 2009
Přehled novinek ve SPIRITu 15
Přehled novinek ve SPIRITu 14
Přehled novinek ve SPIRITu 12
Přehled novinek ve SPIRITu 11

 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc