SPIRIT 2023


Přehled novinek ve SPIRITu 15

< Zpět na přehled novinek

Aktivní výběr editačních operací

Pokud jste provedli výběr elementů pomocí nové funkce kurzoru - Výběr elementů, SPIRIT nabízí několik dynamických editačních operací. Editační operaci můžete vybrat pomocí urychlující klávesy, nebo klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte funkci z kontextového menu.

Posun (urychlující klávesa [p])

 1. Máte-li vybrané elementy, stiskněte klávesu [p] nebo klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte volbu Posun.
 2. Zadejte počáteční bod posunutí (můžete použít uchopení).
 3. Zadejte koncový bod posunutí myší nebo zadejte vzdálenost posunutí z klávesnice.

Předtím než určíte koncový bod posunutí, můžete aktivovat volbu + Kopie, abyste vytvořili posunutou kopii elementu.

 

Otočit (urychlující klávesa [l])

 1. Máte-li vybrané elementy, stiskněte klávesu [l] nebo klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte volbu Otočit.
 2. Střed otáčení je umístěn automaticky uprostřed vybraných elementů. Pokud chcete změnit střed otáčení, vyberte z menu volbu Střed a zadejte nový střed otáčení.
 3. Zadejte koncový bod otočení myší nebo zadejte úhel otočení z klávesnice.

Předtím než určíte koncový bod otočení, můžete aktivovat volbu + Kopie, abyste vytvořili otočenou kopii elementu.

Zvětšit (urychlující klávesa [Alt] + [d])

Dynamická funkce zvětšení umožňuje dynamicky zvětšit vybrané elementy v závislosti na směru tažení kurzoru. Táhnete-li kurzor svisle (nahoru nebo dolů) budou se elementy dynamicky zvětšovat pouze ve směru osy Y. Táhnete-li kurzor vodorovně (vpravo nebo vlevo) budou se elementy dynamicky zvětšovat pouze ve směru osy X. Táhnete-li kurzor šikmo budou se elementy dynamicky zvětšovat v obou směrech (X a Y).

 1. Máte-li vybrané elementy, stiskněte klávesy [Alt] + [d] nebo klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte volbu Zvětšit.
 2. Střed zvětšení je umístěn automaticky uprostřed vybraných elementů. Pokud chcete změnit střed zvětšení, vyberte z menu volbu Střed a zadejte nový střed zvětšení.
 3. Určete novou velikost myší nebo zadejte faktor zvětšení z klávesnice.

Předtím než určíte novou velikost zvětšení, můžete aktivovat volbu + Kopie, abyste vytvořili zvětšenou kopii elementu.

 

Zrcadlit (urychlující klávesa [Alt] + [z])

 1. Máte-li vybrané elementy, stiskněte klávesy [Alt] + [z] nebo klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte volbu Zrcadlit.
 2. Zadejte první bod osy zrcadlení.
 3. Zadejte druhý bod osy zrcadlení myší nebo zadejte úhel otočení osy z klávesnice.

Předtím než určíte druhý bod osy zrcadlení, můžete aktivovat volbu + Kopie, abyste vytvořili zrcadlovou kopii elementu.

Poznámka:
Po provedení dynamických editačních operací zůstanou elementy pořád vybrané. To vám umožní použít další dynamickou editační operaci bez toho abyste museli znovu elementy vybírat.

 

Kopie (urychlující klávesa [k])

Funkce kopírování funguje stejně jako ostatní dynamické editační funkce, pokud stisknete klávesu [k]. Kopírování je velice podobné funkci Posun.
Když vyberete volbu Kopírovat z kontextového menu, vybrané elementy se zkopírují do schránky Windows. Abyste mohli elementy vložit do stejného výkresu, musíte nejdříve zrušit výběr a potom z kontextového menu vyberte volbu Vložit.
Místo kontextového menu můžete jednoduše použít klávesy [Ctrl] + [c] a [Ctrl] + [v] pro kopírování a vložení elementů do jednoho nebo více výkresů.

Vymazat
Všechny vybrané elementy můžete vymazat stiskem klávesy [Delete]. Nebo klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte volbu Vymazat.

Změnit barvu
Všem vybraným elementům, nezávisle na typu elementu, můžete změnit barvu. Klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte volbu Změnit barvu. Klikněte 2x na novou barvu v zobrazené barevné paletě nebo vyberte barvu a potvrďte tlačítkem OK.

Změnit text
Když vyberete jeden nebo více textů, můžete měnit obsah textu. Klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte volbu Změnit obsah textu. Vybraný text se zobrazí v příkazovém řádku a můžete jej změnit. Je-li vybráno více textů, stiskněte [Enter] a můžete změnit další text.

Poznámka:
Nové dynamické editační operace přímo souvisí s elementy které jsou ve výběru a speciálně s pořadím, ve kterém jste elementy vybírali. Např. když vyberte nejdříve čáru a potom text, kontextové menu nebude obsahovat volbu Změnit obsah textu. Když však vyberete nejdřív text a potom čáru, volba Změnit obsah textu se v kontextovém menu zobrazí. Společné funkce, např. Změnit barvu, se v kontextovém menu zobrazí vždy.

Kopie Data
Použijte tuto volbu kontextového menu, chcete-li zkopírovat textové informace vybraných elementů do schránky Windows. Tyto informace můžete vložit do Excelu a použít např. pro vyhodnocení ploch apod.

Gen Referenci
Použijte tuto volbu kontextového menu pro vygenerování referenčního souboru z vybraných elementů.

Gen Symbol
Použijte tuto volbu kontextového menu pro vygenerování symbolu z vybraných elementů.

Hyper odkazy
Pomocí této volby kontextového menu můžete k vybraným elementům přiřadit hyper-odkazy. Pokud je ve výběru více elementů, hyper-odkaz se přiřadí prvnímu elementu.

Přehled novinek ve SPIRITu 2023
Přehled novinek ve SPIRITu 2022
Přehled novinek ve SPIRITu 2021
Přehled novinek ve SPIRITu 2020
Přehled novinek ve SPIRITu 2019
Přehled novinek ve SPIRITu 2017
Přehled novinek ve SPIRITu 2016
Přehled novinek ve SPIRITu 2015
Přehled novinek ve SPIRITu 2014
Přehled novinek ve SPIRITu 2013
Přehled novinek ve SPIRITu 2012
Přehled novinek ve SPIRITu 2010
Přehled novinek ve SPIRITu 2009
Přehled novinek ve SPIRITu 15
Přehled novinek ve SPIRITu 14
Přehled novinek ve SPIRITu 12
Přehled novinek ve SPIRITu 11

 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc